Stäng
26 produkter

  Ytterpanel

  • Bredd (mm) 45
  • Typ Lockläkt
  • Längd (mm) Löpmeter
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Typ Ytterpanelbräda CMP-G/M | Ytterpanelbräda CMP-G/M
  • Träslag gran | gran
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Typ Ytterpanelbräda CMP-G/M | Ytterpanelbräda CMP-G/M
  • Träslag gran | gran
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Typ Ytterpanelbräda CMP-G/M | Ytterpanelbräda CMP-G/M
  • Träslag gran | gran
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Typ Ytterpanelbräda CMP-G/M | Ytterpanelbräda CMP-G/M
  • Träslag gran | gran
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Typ Ytterpanelläkt CMP-G/M | Ytterpanelläkt CMP-G/M
  • Träslag gran | gran
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Typ Ytterpanelläkt CMP-G/M | Ytterpanelläkt CMP-G/M
  • Träslag gran | gran
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Typ Ytterpanelbräda CMP-G/M | Ytterpanelbräda CMP-G/M
  • Träslag gran | gran
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Bredd (mm) 120 | 120
  • Typ Dubbelfas falsad grundmålad | Falsad dubbelfas - Grundmålad
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Bredd (mm) 120 | 120
  • Typ Dubbelfasspont | Dubbelfasspont
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Bredd (mm) 120 | 120
  • Typ Enkelfas falsad grundmålad | Enkelfas falsad grundmålad | Falsad enkelfas - Grundmålad
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Bredd (mm) 120 | 120
  • Typ Enkelfasspont | Enkelfasspont
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Bredd (mm) 120 | 120
  • Typ Ytterpanelbräda grundmålad | Ytterpanelbräda grundmålad
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Bredd (mm) 145 | 145
  • Typ Dubbelfas falsad grundmålad | Falsad dubbelfas - Grundmålad
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Bredd (mm) 145 | 145
  • Typ Dubbelfasspont | Dubbelfasspont
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Bredd (mm) 145 | 145
  • Typ Dubbelfasspont grundmålad | Dubbelfasspont grundmålad
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Bredd (mm) 145 | 145
  • Typ Enkelfas falsad grundmålad | Enkelfas falsad grundmålad | Falsad enkelfas - Grundmålad
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Bredd (mm) 145 | 145
  • Typ Enkelfasspont | Enkelfasspont
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Bredd (mm) 145 | 145
  • Typ Ytterpanelbräda grundmålad | Ytterpanelbräda grundmålad
  • Tjocklek (mm) 22 | 22
  • Bredd (mm) 170 | 170
  • Typ Ytterpanelbräda grundmålad | Ytterpanelbräda grundmålad